(028) 3775 3924

Hotline: 0903 664 909

OiC: Du học - Định cư - Đầu tư

56 Đường số 3, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM

Bằng cấp tại Mỹ: Hệ thống tín chỉ và bằng cấp được xếp loại thế nào?

Đối với sinh viên quốc tế, hệ thống giáo dục tại các nước không có sự thống nhất và dễ gây nhầm lẫn.

Mỹ là một trong những nơi dừng chân phổ biến nhất dành cho sinh viên quốc tế với hệ thống giáo dục và cấp bằng dựa trên số tín chỉ.

Từ đây, OIC sẽ giải thích Hệ thống tín chỉ là gì, và làm thế nào để áp dụng cho sinh viên tại các trường Đại học ở miền Bắc nước Mỹ.

Thế nào là Hệ thống tín chỉ?

Hệ thống tín chỉ được khái niệm như một đơn vị học thuật/ đào tạo của một chương trình học. Có thể hiểu định nghĩa tín chỉ như sau: Một môn học có thể có 3 tín chỉ, Số lượng tín chỉ đạt yêu cầu phụ thuộc vào đối tượng hoặc chương trình học.

Thông thường, sinh viên quốc tế cần hoàn thành từ 12 tín chỉ trở lên cho một học kỳ để làm tiền đề cho các chương trình học tiếp theo.

Mất bao lâu để nhận được bằng tốt nghiệp?

Mặc dù theo yêu cầu của Hoa Kỳ, sinh viên cần hoàn thành cấp bậc Đại học trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, sự thật là điều đó còn phụ thuộc vào sinh viên mất bao lâu để hoàn thành tất cả số tín chỉ đã được yêu cầu.

Có thể hiểu nôm na:

  • Có 12 tín chỉ trong 1 học kỳ.

  • Có 3 học kỳ trong 1 năm.

    ⇒ Trong suốt 4 năm học, sinh viên tổng cộng phải hoàn thành khoảng 130 tín chỉ.

Cần bao nhiêu tín chỉ cho cấp bậc sau Đại học?

Phụ thuộc vào trình độ cấp bậc sau Đại học mà sinh viên chọn, sinh viên có thể được yêu cầu hoàn thành từ 30 đến 64 tín chỉ trong suốt một khóa học.

Bằng cấp tại Mỹ được phân loại thế nào?

Xuyên suốt một khóa học, giáo viên/giảng viên đánh giá sinh viên dựa trên các tiêu chí khác nhau như: khả năng viết, thuyết trình, bài tiểu luận, làm việc nhóm hoặc tham gia các buổi thảo luận trên lớp,… Tất cả những thang điểm này sẽ được sử dụng và tổng hợp cho điểm trung bình cuối năm. ( Thang điểm được thể hiện từ A – F )

GPA- a Grade Point Average (điểm trung bình) được thể hiện như sau:


Bạn cần hỗ trợ làm hồ sơ du học?

OiC cung cấp các dịch vụ du học và định cư cho các bạn học sinh - sinh viên: Tư vấn Du học, Tư vấn Định cư, Dịch vụ Visa, Luyện thi IELTS,...